Udby og Ørslev Kirker

Mødekalender for menighedrådet

Nedenstående er mødekalenderen for 2021 for Udby-Ørslev menighedsråd.

  • Tirsdag den 9. februar 2021 kl 19:00
  • Tirsdag den 23. marts 2021 kl 19:00
  • Tirsdag den 13. april 2021 kl 19:00
  • Tirsdag den 11. maj 2021 kl 19:00
  • Tirsdag den 8. juni 2021 kl 19:00
  • Tirsdag den 10. august 2021 kl 19:00
  • Tirsdag den 14. september 2021 kl 19:00
  • Tirsdag den 12. oktober 2021 kl 19:00
  • Tirsdag den 9. november 2021 kl 19:00
  • Tirsdag den 14. december 2021 kl 19:00


Alle møder er offentlige og bliver normalt afholdt i konfirmandstuen som ligger i en sidelænge til Udby Præstegård.

Under Corona bliver de dog virtuelt. Såfremt du ønsker at deltage i denne periode, kan du henvende dig til præst eller formand for at få fremsendt virtuelt mødelink.

cookie information