Udby og Ørslev Kirker

Mødekalender for menighedrådet

Nedenstående er mødekalenderen for 2. halvår 2020 for Udby-Ørslev menighedsråd.

  • Torsdag den 13. august 2020 kl 19:00

  • Onsdag den 9. september 2020 kl 19:00
  • Torsdag den 8. oktober 2020 kl 19:30
  • Torsdag den 19. november 2020 kl 19:00
  • Onsdag den 16. december 2020 kl 19:00 

 Alle møder er offentlige og bliver afholdt i konfirmandstuen som ligger i en sidelænge til Udby Præstegård.

cookie information