Udby og Ørslev Kirker

Udby-Ørslev menighedsråd

UDBY-ØRSLEV MENIGHEDSRÅD pr. 17. november 2016

Er konstitueret som et menighedsråd således: 

  

Formand

Torben Køhler Christensen

Ellerødvej 20, Ørslev

4760 Vordingborg

5598 5075

 

 

Næstformand

Lene Sørensen

 

 

Kasserer

Susanne Andersen

 

 

Kirkeværge ved begge kirker

Inge Lindegaard

Høtoften 4, Ørslev

4760 Vordingborg

2186 5641

 

Sekretær   

Rikke Højland

 

Menige medlemmer:  

Britta Nielsen

Troels Kirk

Erik Olsen 

 

Kontaktperson

Jesper Blomgren

Spangsvej 174, Udby

4750 Lundby

5598 1019

cookie information