Udby og Ørslev Kirker

Udby-Ørslev menighedsråd

UDBY-ØRSLEV MENIGHEDSRÅD 2020-2024:

Er konstitueret som et menighedsråd således: 

  

Formand

Torben Christensen (torben@dlgmail.dk)

Ellerødvej 20, 4760 Vordingborg

55 98 50 75

 

Næstformand

Anne-Marie Buemann (ambbuemann@gmail.com)

Skallerupvej 36, 4760 Vordingborg

25 59 90 83

 

Kasserer

Susanne Andersen (sus.borge@gmail.com)

Kristiansmindevej 15, 4760 Vordingborg

21 74 31 60

 

Kirkeværge ved begge kirker

Kurt Jensen (kurt-jensen2011@hotmail.com)

Ahornvej 11, 4760 Vordingborg

52 50 21 31

 

Sekretær   

Rikke Højland (rikke99@doek.dk)

Mertehøjvej 27, 4750 Lundby

61 20 74 47

 

Menige medlemmer:  

Hans Ewald Pedersen (hemp4760@gmail.com)

Hartkornsvej 25, 4760 Vordingborg

49 40 21 15

 

Susanne L. Olsen (susanne.l.olsen@gmail.com)

Ørslevvej 101, 4760 Vordingborg

24 81 02 35

 

Troels Kirk (troels.kirk@hotmail.com)

Grumløsevej 106

40 16 21 53

 

Suppleanter:

Kirsten Deis (kirstendeis@gmail.com)

Favnevej 3, 4760 Vordingborg

23 42 58 44

 

Annelise Borre Jørgensen (annelise@kileager.dk)

Ørslevvej 85, 4760 Vordingborg

23 93 67 00 

 

Bygningssagkyndig:

Børge Andersen (borge.kan@gmail.com)

Kristiansmindevej 15, 4760 Vordingborg

24 85 50 15  

 

Kontaktperson for personale

Jesper Blomgren (jbb@km.dk)

Spangsvej 174, 4750 Lundby

55 98 10 19 / 40 40 04 58

og

Lene Sørensen (l.karnoe@gmail.com)

Næstvedvej 52A, Bårse, 4720 Præstø

27 44 41 03

cookie information