Udby og Ørslev Kirker

Adresser

Udby kirke, Pasmergårdsvej 13, 4750 Lundby (Se kort)

Ørslev kirke, Ørslevvej 134, 4760 Vordingborg (Se kort)

Begge kirker er åbne dagligt fra morgenringningen til aftenringningen.

Se begge kirkerne i 3D her:

Kontakt præsten eller ansatte

                                                 Foto: Klaus Lohmann, december 2019:

 

Sognepræst Jesper Blomgren 

Udby Præstegård

Spangsvej 174, Udby (Se kort)

4750 Lundby

Tlf: 55 98 10 19

Træffes bedst tirsdag-fredag,

mandag fri.

jbb@km.dk

 

Regnskabsfører:

Randi Bjørk

Tlf. 25 33 39 80

 

Kirkeværge ved begge kirker

Kurt Jensen

Ahornvej 11,

4760 Vordingborg

52 50 21 31

kurt-jensen2011@hotmail.com

 

Graver ved begge kirker:

Benny Jacobsen, 23 48 41 29

oerslevkirke@gmail.com

 

Organist ved begge kirker:

Alexander Noval, 29 91 82 73

organist@noval.dk

 

Kirkesanger ved begge kirker:

Sanne Damore, 26 28 67 08

sannedamore@hotmail.com 

cookie information