Udby og Ørslev Kirker

Kontakt præsten eller menighedsrådet

Udby kirke, Pasmergårdsvej 13, 4750 Lundby (Se kort)

Ørslev kirke, Ørslevvej 134, 4760 Vordingborg (Se kort)

Begge kirker er åbne dagligt fra morgenringningen til aftenringningen.

Se begge kirkerne i 3D her:

Kontakt præsten eller menighedsrådet

Foto: Klaus Lohmann

 

Sognepræst Jesper Blomgren 

Udby Præstegård

Spangsvej 174, Udby (Se kort)

4750 Lundby

Tlf: 55 98 10 19

Træffes bedst tirsdag-fredag,

mandag fri.

jbb@km.dk

 

 

Regnskabsfører:

Randi Bjørk

Tlf. 25 33 39 80

 

  

 

 

Kirkeværge ved begge kirker

Inge Lindegaard

Høtoften 4, Ørslev

4760 Vordingborg

2186 5641

 

 

Graver ved begge kirker:

Benny Jacobsen, 23 48 41 29

oerslevkirke@gmail.com

 

 

Organist ved begge kirker:

Alexander Noval, 29 91 82 73

organist@noval.dk

 

 

Kirkesanger ved begge kirker:

Sanne Damore, 26 28 67 08

sannedamore@hotmail.com 

 

 

cookie information