Udby og Ørslev Kirker

Udby kirke

 

Udby kirke er en typisk dansk landsbykirke bygget ca. 1150. Den ligger højt omgivet af store træer. Den er hvidkalket og har et kamtakket kraftigt tårn.

 

Omgivelserne er storslåede, og kirken med nyrestaurerede kalkmalerier og middelalderinventar er yderst interessant.

 

Men den er også Grundtvigs kirke, hvor han virkede som kapellan for sin fader i 2 år. Hans fødested, præstegården, med Grundtvigs mindestuer ligger side om side med kirken.

 

Kirken er åben fra morgenringning til aftenringning hele året.

 

Læs mere om kirken og dens indhold og omgivelser på de efterfølgende sider.

Desuden kan du bl.a finde flere oplysninger om Udby kirke på:

Storstrøm Amts Hjemmeside Hvor du bl.a. kan læse om Udby Kirkes påvirkning i landskabet.

Visit vordingborgs Hjemmeside Hvor du kan læse lidt om kirken og se nogle fine billeder, bl.a. fra mindestuerne

Bo Photos hjemmeside Hvor du kan få en 3D-tur rundt udenfor kirken og se de helt ny-restaurerede kalkmalerier inde i kirken.

DRs hjemmeside Hvor du kan høre en fortælling om kirkens våbenhus

cookie information