Udby og Ørslev Kirker

Henvend jer gerne i god tid til sognepræsten for at aftale en dato for selve vielsen samt en forudgående samtale.  

 

For at blive gift skal man have en prøvelsesattest, som udstedes i brudens bopælskommune.

 

Attesten er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen, og afleveres til sognepræsten.

 

Vielsen skal bevidnes af to vidner. Vidnernes navne og adresser skal ligeledes afleveres til sognepræsten.

 

cookie information