Udby og Ørslev Kirker

Er barnets forældre ikke gift, kan faderen (såfremt forældrene ønsker fælles forældremyndighed) sammen med barnets mor afgive en erklæring om at ville varetage ansvaret og omsorgen for barnet (Omsorgs- og ansvarserklæring).

Det gøres med nem-ID på borger.dk

Faderskaber, der ikke anmeldes til sognepræsten ved en omsorgs- og ansvarserklæring i forbindelse med fødslen, behandles i stedet af Statsforvaltningen.

 

cookie information