Udby og Ørslev Kirker

Når en person er død, skal de efterladte senest to hverdage efter dødsfaldet, anmelde det til sognepræsten i bopælssognet.

 

Dette gælder også, selv om afdøde ikke var medlem af folkekirken.

 

De pårørende har ret til selv at tage hånd om det rent praktiske, det vil sige papirer, pyntning af kiste og kirke samt transport af afdøde. De fleste vælger dog at tage imod hjælp fra en bedemandsforretning til én eller flere af disse opgaver.

 

Forud for bisættelsen eller begravelsen, tilbyder sognepræsten en samtale, hvor man taler om gudstjenestens forløb, herunder hvilke salmer der skal synges.

 

Udgangspunktet er, at man altid så vidt muligt skal følge afdødes egne ønsker.

  

Ikke-kirkelig begravelse

Var afdøde ikke medlem af folkekirken, vil dette normalt blive fortolket og respekteret som et ønske om, at afdøde ønskede en borgerlig bisættelse/begravelse- d.v.s. ikke ønskede bisættelse/begravelse fra en kirke og ikke ønskede medvirken af en præst.

cookie information