Udby og Ørslev Kirker

Jordemoder Kamma Råsø og Sognepræst Jesper Blomgren afholder SAMTALER for gravide

Samtaler for gravide i Udby-Ørslev Kirker er et unikt samarbejde mellem jordemoder Kamma Råsø og sognepræst Jesper Blomgren. Som sognepræst ville jeg ikke have undværet at have hende ved min side, idet vi har en løbende dialog, gensidigt har inspireret hinanden og vores fagområder er blevet afprøvet på nye måder. Samtalerne er stadig forholdsvis nye i Danmark.

 

En af folkekirkens kerneopgaver er at være med i livets store overgange. Det er derfor naturligt, at vi også er med helt fra begyndelsen af graviditeten og kan reflektere med, når det handler om at skabe nyt liv, at bære på liv og det ansvar, der følger. Derfor er det yderst relevant, at kirken møder gravide i deres konkrete situation. Hver 3-4 kvinde, som føder, oplever en efterfødselsreaktion, der i mere eller mindre grad forstyrrer tilknytningen til deres barn. Halvdelen af alle kommende forældre kæmper med en utryg eller uforløst tilknytning til deres egne forældre. I graviditeten reflekterer vi helt naturligt over vores egen opfattelse af livet.  Nye opfattelser af én selv, det kommende barn, ens ægtefælle eller kæreste, ens omgangskreds, vores ophav og baggrund, bliver ofte farvet af forskelligartede følelser, hvis karakter og styrke overrasker og endda overrumpler de fleste.

 

Således kan grundfortællingerne om afhængighed, ansvar, angst og glæde blive et grundvilkår, når man er gravid. Dette er helt konkret. Den gravide kvinde går eksempelvis fra en afhængig tilstand til en adskilt, når navlestrengen klippes over.

 

Ved samtalerne har både jordemoder og præst et lille oplæg, som drejer sig om det samme tema. Dette tværfaglige samarbejde skaber et rum for de store og eksistentielle spørgsmål. Overordnet set er samtalernes udgangspunkt kristendommens kernefortællinger. Det handler om begyndelsen, som kaldes frem for vores sanser. Hvornår begynder tilknytningen mellem moderen og barnet egentlig? Vi dvæler ved det lille nye barn, som kommer ind i vores gamle verden. Det er også fødslens mirakel, som er julens indhold. En graviditet kan således være fyldt med glæde men også fyldt af smerte, desperation, frustration eller ambivalens. Generelt møder kirken mennesker, der står i dette kaos. Et kaos som ikke står til at løse med det samme. Kirken har erfaring med, at gå fra langfredags kaos til påskedag med en pause imellem, og give følelserne plads, forståelse og genkendelighed.

 

Det er blandt andet denne naturlige refleksion og mentale proces, som vi forsøger at imødekomme og rumme med disse samtaler. Fokus er at reflektere over det sagte uden en bestemt dagsorden og uden at vide i hvilken retning, samtalen drejer sig.

 

Det er i dette rum, at samtalerne finder sted. Det bliver blandt andet rammet ind med en rituel indledning i form af en andagt, der stemmer sindet og minder de gravide om, hvorfor vi sidder i kirken. Præsten beder på de gravides vegne, og der læses relevante tekststykker fra Biblen. Afslutningsvis spilles der musik, der giver mulighed for stille refleksion over netop holdte samtale.

 

I efteråret 2016 tager vi i Udby-Ørslev fat på tredje omgang Samtaler for gravide.

Der har deltaget 11 gravide i samtalerne indtil nu. Vi har fået gode tilbagemeldinger.

 

En af dem skriver eksempelvis således:

 

Jeg var helt høj efter første samtale. Jeg følte mig set, hørt og forstået. Det, at sidde blandt andre gravide og så oven i købet med en præst og en jordemoder, det er en ret fantastisk kombination. Jeg har ikke før siddet i samtaler om graviditet og moderskab og haft samme lykkefølelse, som jeg havde i kirken med Kamma og Jesper. Gid de var obligatoriske hele graviditeten igennem.

Der er løbende tilmelding til Kamma Råsø på mail: kammaraasoe@icloud.com eller mobil 40 87 86 27.

cookie information